Category Archives: Artikels

Wat sê die Bybel oor “Bloedlynvloeke”

Wat sê die Bybel oor “Bloedlynvloeke” Deur IVOR JEFFERIES (Baptistekerk Kemptonpark)  (BAPTISTEKERKKEMPTONPARK IN BELYDENIS EN BEKERING,VLOEKE) In April 2012 het ek ‘n artikel oor “Bloedlynvloeke” geskryf en dit op die internet geplaas.[1]  Oor die afgelope vyf jaar was daar byna 7000 mense wat … Continue reading

Posted in Artikels | 5 Comments

WORTELS VAN VERWARRING (Misleidings van die “Hebrew Roots Movement”)

WORTELS VAN VERWARRING (Misleidings van die “Hebrew Roots Movement”) Luister en kyk, jy sal snaakse dinge hoor en sien. Hulle praat van Yeshua, hulle vier die Shabbat (Sabbat klink dalk nie Joods genoeg nie!) en Joodse feeste, hulle onderhou sekere … Continue reading

Posted in Artikels | 7 Comments

Homoseksualisme

In die lig van onlangse gebeure op kerklike terrein in Suid-Afrika – die volgende verklaring van ons as gemeente: HOMOSEKSUALISME (Lees asb. Artikel en Getuienisse aan einde van verklaring) Drie Riviere Baptiste Kerk se standpunt: Volgens die Skrif is homoseksuele … Continue reading

Posted in Artikels | Leave a comment

Is Homoseksualisme Natuurlik en Onveranderbaar?

‘n Uitstekende samestelling en skrywe oor hierdie netelige kwessie deur  ds. Slabbert Le Cornu (Predikant van die Gereformeerdegemeente, Carletonville) IS HOMOSEKSUALISME ‘NATUURLIK EN ONVERANDERBAAR’ EN DUS NET DIE ‘DAAD’ SONDE, MAAR NIE DIE ‘ORIëNTASIE’ NIE ? “There is a sense, … Continue reading

Posted in Artikels | Leave a comment