Wat sê die Bybel oor “Bloedlynvloeke”

Wat sê die Bybel oor “Bloedlynvloeke” Deur IVOR JEFFERIES (Baptistekerk Kemptonpark)  (BAPTISTEKERKKEMPTONPARK IN BELYDENIS EN BEKERING,VLOEKE) In April 2012 het ek ‘n artikel oor “Bloedlynvloeke” geskryf en dit op die internet geplaas.[1]  Oor die afgelope vyf jaar was daar byna 7000 mense wat op die artikel afgekom het.  In September 2016 het ‘n...

Continue reading

Homoseksualisme

In die lig van onlangse gebeure op kerklike terrein in Suid-Afrika – die volgende verklaring van ons as gemeente: HOMOSEKSUALISME (Lees asb. Artikel en Getuienisse aan einde van verklaring) Drie Riviere Baptiste Kerk se standpunt: Volgens die Skrif is homoseksuele gedrag teen die skeppingsorde (“contra naturam”) (1). God het die...

Continue reading

Is Homoseksualisme Natuurlik en Onveranderbaar?

‘n Uitstekende samestelling en skrywe oor hierdie netelige kwessie deur  ds. Slabbert Le Cornu (Predikant van die Gereformeerdegemeente, Carletonville) IS HOMOSEKSUALISME ‘NATUURLIK EN ONVERANDERBAAR’ EN DUS NET DIE ‘DAAD’ SONDE, MAAR NIE DIE ‘ORIëNTASIE’ NIE ? “There is a sense, therefore, in which recent requests for the church to review...

Continue reading