Afrikaanse Preke

Die Bybelse Feesdae van Israel – 02 (Die 1ste Feesseisoen – Die “Feeste van die Ongesuurde Brode” en van “Die Eerstelinge”) 1. SKRIFLESING: Lev.23:1-8 ~ “Die Here het vir Moses gesê: 2‘Sê vir die Israeliete: Die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste: 3‘Ses dae […]

Continue reading

GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding)

GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding) 1. INLEIDING: Die Heidelbergse Kategismus (Sondag III) verklaar ondubbelsinnig dat die mens boos gebore word – vraag 8 vra: Maar is ons so verdorwe dat ons heeltemal onbekwaam is tot enige goed en geneig tot alle kwaad? En die antwoord: Ja, tensy ons deur die Gees van God wedergebore […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 09 (“God se Toegerekende Geregtigheid en Regverdigmaking – 02”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus beweer dat die evangelie wat hy verkondig maar net ’n vervulling is van antieke beloftes en profesieë (Rom.12:1). In Rom.4 toon hy aan dat daar ’n baie belangrike korrelasie […]

Continue reading

English Sermons

The Epistle to the Galatians – 03 (“Peter the Hypocrite – Peter the Rock”) 1. INTRODUCTION AND BACKGROUND: Previously we looked at Galatians and saw that Peter and James acknowledged Paul’s apostleship. They sent Paul and Barnabas off to the Gentile world to share the gospel with the people outside Israel ~ “…and when James […]

Continue reading

The Epistle to the Galatians – 02 (“The True Gospel”) 1. INTRODUCTION AND BACKGROUND: We saw last week that Paul’s purpose in writing the Epistle to the Galatians was: To defend his apostolic authority (Gal.1:11-19; Gal.2:1-14); To counteract the evil influence of the Judaizers in Galatia (Gal. 3:1-4:31), and to show that their doctrine destroyed […]

Continue reading

The Epistle to the Galatians – 01 (“No Other Gospel”) 1. INTRODUCTION AND BACKGROUND: Paul’s letter to the Galatians was addressed to a group of churches in Galatia, a region of present-day Turkey, which was most probably established during Paul’s first missionary journey. Furthermore, Galatians was probably written while Paul was participating on the Jerusalem […]

Continue reading

Psalm 26 (“Standing on Level Ground”) 1. SCRIPTURE READING: Ps.26:1- (ESV) ~ “Of David. 1Vindicate me (Afrikaans = “verdedig”), O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. 2Prove me, O Lord, and try me; test my heart and my mind. 3For your steadfast love is […]

Continue reading

“You are God’s Temple”

“You are God’s Temple” 1. INTRODUCTION: Before continuing with Romans and Habakkuk, I want us to look at a scripture passage today, that I think, is a wonderful addition to the message that Gary preached last Sunday and it is all about the Body of Christ and how it should function. We read in 1 […]

Continue reading