Afrikaanse Preke

Die Bybelse Feesdae van Israel ~ 04 (“Die 3de Feesseisoen – Die Loofhuttefees”) 1. INLEIDING: Ons het die afgelope drie Sondae na die eerste twee fees seisoene van die Israeliete gekyk en ons gaan nog die volgende twee Sondae D.V. na nog twee feeste kyk. Dit is nie net interessante feite wat aan ons deur die […]

Continue reading

Die Bybelse Feesdae van Israel – 03 (Die 2de Feesseisoen – Die Pinksterfees) 1. INLEIDING: Ons het verlede week na die eerste hooffees van die Israeliete gekyk, nl. die Pasga of Paasfees. Ek het ook gesê dat daar nog twee ander hoof feeste was, nl. die Pinksterfees, asook die Grootversoendag, met sub-feeste. Die Paasfees (Pasga […]

Continue reading

Die Bybelse Feesdae van Israel – 02 (Die 1ste Feesseisoen – Die “Feeste van die Ongesuurde Brode” en van “Die Eerstelinge”) 1. SKRIFLESING: Lev.23:1-8 ~ “Die Here het vir Moses gesê: 2‘Sê vir die Israeliete: Die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste: 3‘Ses dae […]

Continue reading

GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding) 1. INLEIDING: Die Heidelbergse Kategismus (Sondag III) verklaar ondubbelsinnig dat die mens boos gebore word – vraag 8 vra: Maar is ons so verdorwe dat ons heeltemal onbekwaam is tot enige goed en geneig tot alle kwaad? En die antwoord: Ja, tensy ons deur die Gees van God wedergebore […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 09 (“God se Toegerekende Geregtigheid en Regverdigmaking – 02”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus beweer dat die evangelie wat hy verkondig maar net ’n vervulling is van antieke beloftes en profesieë (Rom.12:1). In Rom.4 toon hy aan dat daar ’n baie belangrike korrelasie […]

Continue reading

English Sermons

“You are God’s Temple” 1. INTRODUCTION: Before continuing with Romans and Habakkuk, I want us to look at a scripture passage today, that I think, is a wonderful addition to the message that Gary preached last Sunday and it is all about the Body of Christ and how it should function. We read in 1 […]

Continue reading

The Disciples’ Prayer – 03 (The 4th, 5th and 6th Petitions) 1. INTRODUCTION: Last week we looked at the first three petitions of the “Lord’s Prayer,” namely “…hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt.6:9b10). Although the first three petitions of this “model prayer” of Jesus have […]

Continue reading

The Disciples’ Prayer – 01 (Jesus’ Warning and The Preface) 1. INTRODUCTION: “Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven.” We all know these words. Many, if not all of us, knew and still know these words off by heart. The more elderly amongst us, learnt this […]

Continue reading

The Biblical Feasts of Israel – 03 (“Second Feast – Pentecost”) 1. INTRODUCTION: The previous two weeks we looked at the first major festival of the people of Israel, viz. Passover or Easter (“Pesach”). We also discussed the two sub-festivals during the Passover – “The Feast of the Unleavened Bread” (“Chag HaMatzah”) and “The Feast […]

Continue reading