Afrikaanse Preke

Die Bybelse Feesdae van Israel – 02 (Die 1ste Feesseisoen – Die “Feeste van die Ongesuurde Brode” en van “Die Eerstelinge”) 1. SKRIFLESING: Lev.23:1-8 ~ “Die Here het vir Moses gesê: 2‘Sê vir die Israeliete: Die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste: 3‘Ses dae […]

Continue reading

GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding)

GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding) 1. INLEIDING: Die Heidelbergse Kategismus (Sondag III) verklaar ondubbelsinnig dat die mens boos gebore word – vraag 8 vra: Maar is ons so verdorwe dat ons heeltemal onbekwaam is tot enige goed en geneig tot alle kwaad? En die antwoord: Ja, tensy ons deur die Gees van God wedergebore […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 09 (“God se Toegerekende Geregtigheid en Regverdigmaking – 02”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus beweer dat die evangelie wat hy verkondig maar net ’n vervulling is van antieke beloftes en profesieë (Rom.12:1). In Rom.4 toon hy aan dat daar ’n baie belangrike korrelasie […]

Continue reading

English Sermons

The Epistle to the Galatians – 02 (“The True Gospel”) 1. INTRODUCTION AND BACKGROUND: We saw last week that Paul’s purpose in writing the Epistle to the Galatians was: To defend his apostolic authority (Gal.1:11-19; Gal.2:1-14); To counteract the evil influence of the Judaizers in Galatia (Gal. 3:1-4:31), and to show that their doctrine destroyed […]

Continue reading

The Epistle to the Galatians – 01 (“No Other Gospel”) 1. INTRODUCTION AND BACKGROUND: Paul’s letter to the Galatians was addressed to a group of churches in Galatia, a region of present-day Turkey, which was most probably established during Paul’s first missionary journey. Furthermore, Galatians was probably written while Paul was participating on the Jerusalem […]

Continue reading

Psalm 26 (“Standing on Level Ground”) 1. SCRIPTURE READING: Ps.26:1- (ESV) ~ “Of David. 1Vindicate me (Afrikaans = “verdedig”), O Lord, for I have walked in my integrity, and I have trusted in the Lord without wavering. 2Prove me, O Lord, and try me; test my heart and my mind. 3For your steadfast love is […]

Continue reading

“You are God’s Temple”

“You are God’s Temple” 1. INTRODUCTION: Before continuing with Romans and Habakkuk, I want us to look at a scripture passage today, that I think, is a wonderful addition to the message that Gary preached last Sunday and it is all about the Body of Christ and how it should function. We read in 1 […]

Continue reading