314772_411434372228899_1876573341_RE

Kobus and Jeanne van der Walt

Op hierdie stadium het Drie Riviere Baptiste Kerk net een voltydse lerende-ouderling, nl. Kobus van der Walt. Kobus het sy studies aan die destydse Pretoriase Onderwyskollege begin en nadat hy aan die destydse Potchefstroomse Onderwyskollege afstudeer het, het sy onderwysloopbaan begin – Vier later het hy die B.A.-graad (buitemuurs) aan die Potchefstroomse Universiteit (PUKKE) verwerf.

Terwyl hy Skoolhoof in Carletonville was, het hy ingeskryf vir die B.Th-graad (ook aan die PUK – Telematies) en na ses jaar se deeltydse studie in die teologie roep hy die onderwys vaarwel toe en aanvaar hy ‘n beroep na die Antipasgemeente in Vereeniging (sien verder: http://3riversbaptist.co.za/history/)