Ons sendelinge na die “Ooste
(Geen foto’s of name word geplaas t.w.v. die beskerming van hul identiteit, lokaliteit en gesin).