Die Sendbrief aan die Romeine – 06 (“Selfs die Jode…”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het gesien dat Paulus die “Totale-“ of “Volkome Verdorwenheid” van die mensdom in hoofstuk een bespreek het. Hy het ook gesê dat alle mense ten diepste weet dat God uiteindelik die boosheid gaan oordeel. […]

Continue reading

The Epistle to the Romans – 06 (“Even the Jews…”) Part 1 – “Justification by Faith Alone” (Chapters 1-8) 1. INTRODUCTION: Paul discussed the depravity of mankind in chapter one, as well as God’s judgement on man’s sins. Paul also told us that it is written into the conscience of every person that God will bring […]

Continue reading

Psalm 31 (“Vertroue in Tye van Beproewing”) 1. SKRIFLESING: Psalm 31:1-25 ~ “1Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. 2By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! Bevry my, want U is getrou. 3Luister na my, red my tog gou. Wees vir my ‘n rots om na toe te vlug, ‘n […]

Continue reading

Psalm 31 (“Trust in Times of Trouble”) 1. SCRIPTURE READING: Psalm 31 ~ “To the choirmaster. A Psalm of David. 1In you, O LORD, do I take refuge; let me never be put to shame; in your righteousness deliver me! 2Incline your ear to me; rescue me speedily! Be a rock of refuge for me, […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 03 (“Uitgesluit van God se Ewige Seën”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het verlede week gesien dat die Evangelie rondom Jesus Christus sentreer en dat die sleutelwoord in die Romeine-brief, die woord “geregtigheid” is. Dit gaan dus primêr daaroor om in die regte […]

Continue reading

The Epistle to the Romans – 03 (“Excluded from God’s Eternal Blessing”) (Part 1 – “Justification by Faith Alone” (Chapters 1-8) 1. INTRODUCTION: Last week we saw that the Gospel of God, centres in the Lord Jesus Christ and the keyword in the Gospel is “righteousness.” It is therefore all about getting onto the right relationship […]

Continue reading