Die Sendbrief aan die Romeine – 08 (“God se Geregtigheid en Regverdigmaking – 01”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus het in verlede week se Skriflesing, ’n donker prentjie van die mens se boosheid en verlore toestand geskets (Jood en heiden). ’n Hopelose toestand waar hy geskei van God voort […]

Continue reading

The Epistle to the Romans – 08 (“God’s Righteousness and Justification – 01”) Part 1 – “Justification by Faith Alone” (Chapters 1-8) 1. INTRODUCTION: Paul portrayed a dark picture of man’s (Jew and Gentile alike) wickedness and hopelessness apart from God in our message last week. Mankind is therefore in dire need for salvation – […]

Continue reading

“Rejoice in your Suffering”

“Rejoice in your Suffering” (Based on John Piper’s “Labs”) [Message: Kobus van der Walt (Three Rivers Baptist Church), 08 January 2017] 1. INTRODUCTION: Christians are not excluded from trials and tribulations, because they are Christians, in fact Peter warns us in vs.12 that it is inevitable and we must not be surprised when it happens. […]

Continue reading

“Wees Bly oor jou Lyding”

“Wees Bly oor jou Lyding” (Gebaseer op John Piper se “Labs”) [Boodskap: Kobus van der Walt (Drie Riviere Baptiste Kerk), 08 Januarie 2017] 1. INLEIDING: Gelowiges is nie uitgesluit as dit kom by lyding, verdrukking of swaarkry nie, trouens Petrus waarsku in 1 Pet.4:12 dat dit onafwendbaar in ons lewe is – dit sál oor […]

Continue reading

Bloed en Versoening – Levitikus – 02 [Wette t.o.v. Offerandes – Persoonlike Voorskrifte (Spysoffers)] 1. INLEIDING: Verlede week het ons gesien dat die brandoffers gebring was om die aanbidder se toewyding aan die Here God te betoon, maar die les van die brandoffer beklemtoon net die helfte van die gedagte, of idee, of konsep van […]

Continue reading

Blood and Atonement – Leviticus – 02 [“Law of the Offerings – Individual Regulations (Grain Offerings)”] 1. INTRODUCTION: Last week we learnt that the burnt offerings were all about the dedication to the Lord God Almighty, and the lesson of the burnt offering emphasised only half of the concept of dedication. Another lesson was necessary […]

Continue reading

Bloed en Versoening – Levitikus – 01 [Wette t.o.v. Offerandes – Persoonlike Voorskrifte (Brandoffers)] 1. INLEIDING: Die Boek Levitikus is tot ’n groot mate ’n “geslote boek” vir baie gelowiges. Die reëls t.o.v. die slag van offerdiere; die beskrywings van hoe priesters bepaalde rituele moet uitvoer; die voorskrifte t.o.v. wat gedra moet word en wat […]

Continue reading

Blood and Atonement – Leviticus – 01 [“Law of the Offerings – Individual Regulations (Burnt Offering)”] 1. INTRODUCTION: The Book of Leviticus is a closed book for most Christians. The commands of slaughter of animals, the descriptions of priestly rituals, the classifications of what one was to wear and eat, and the lack of narrative […]

Continue reading