Bloed en Versoening – Levitikus – 01 [Wette t.o.v. Offerandes – Persoonlike Voorskrifte (Brandoffers)] 1. INLEIDING: Die Boek Levitikus is tot ’n groot mate ’n “geslote boek” vir baie gelowiges. Die reëls t.o.v. die slag van offerdiere; die beskrywings van hoe priesters bepaalde rituele moet uitvoer; die voorskrifte t.o.v. wat gedra moet word en wat […]

Continue reading

Blood and Atonement – Leviticus – 01 [“Law of the Offerings – Individual Regulations (Burnt Offering)”] 1. INTRODUCTION: The Book of Leviticus is a closed book for most Christians. The commands of slaughter of animals, the descriptions of priestly rituals, the classifications of what one was to wear and eat, and the lack of narrative […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 06 (“Selfs die Jode…”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het gesien dat Paulus die “Totale-“ of “Volkome Verdorwenheid” van die mensdom in hoofstuk een bespreek het. Hy het ook gesê dat alle mense ten diepste weet dat God uiteindelik die boosheid gaan oordeel. […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 04 (“Daarom Gee God Hulle Oor”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Wat is die Blye Boodskap, of die Goeie Nuus? Ons kan baie antwoorde verskaf op hierdie vraag, maar ek wil net kortliks sê dat die uitdrukking “die Goeie Nuus”, 93 keer voorkom in […]

Continue reading