GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding)

GOD SE OFFERWETTE ~ 01 (Inleiding) 1. INLEIDING: Die Heidelbergse Kategismus (Sondag III) verklaar ondubbelsinnig dat die mens boos gebore word – vraag 8 vra: Maar is ons so verdorwe dat ons heeltemal onbekwaam is tot enige goed en geneig tot alle kwaad? En die antwoord: Ja, tensy ons deur die Gees van God wedergebore […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 09 (“God se Toegerekende Geregtigheid en Regverdigmaking – 02”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus beweer dat die evangelie wat hy verkondig maar net ’n vervulling is van antieke beloftes en profesieë (Rom.12:1). In Rom.4 toon hy aan dat daar ’n baie belangrike korrelasie […]

Continue reading

The Epistle to the Romans – 09 (“God’s Imputed Righteousness and Justification – 02”) Part 1 – “Justification by Faith Alone” (Chapters 1-8) [Message: Kobus van der Walt (Three Rivers Baptist Church), 19 February 2017] 1. INTRODUCTION: Paul claims that his gospel is only the manifestation of the ancient promises (Rom.1:2). In Rom.4 he shows that the […]

Continue reading

Psalm 133 (“Die Kerk en Eenheid”)

Psalm 133 (“Die Kerk en Eenheid”) 1. INLEIDING: Almal van ons, sonder uitsondering, kan getuig dat die wêreld ’n gebroke plek is. Alles hiervan is natuurlik a.g.v. die sondeval. Die mens leef nou in afsondering van God, maar ook van mekaar. Sedert die Tweede Wêreldoorlog was daar al meer as 150 oorloë op aarde. Ons ervaar […]

Continue reading

Psalm 133 (“The Church and Unity”)

Psalm 133 (“The Church and Unity”) 1. INTRODUCTION: There is no one here today that cannot testify about the fact that the world is a broken place. All of this is as a consequence of the Fall. We now live separated from God and separated from each other. Since the end of World War II, there […]

Continue reading

Blood and Atonement – Leviticus – 03 [“Law of the Offerings – Individual Regulations (Peace Offerings)”] 1. INTRODUCTION: The nation of Israel lived as a theocracy, a nation ruled by God and not political parties or a democratic elected government – God was the Law-giver; He was the leader – the King and Lord of the […]

Continue reading