1. INLEIDING: Die Christelike Kerk het nou onlangs Pinksterdag gevier en ek het dit goed gedink om vandag met ’n nuwe reeks uit Handelinge te begin – ’n boek wat ons as ’n kosbare kleinnood moet beskou, omdat dit vir ons die bloudruk vir “Kerkwees” verskaf en daarom is Handelinge vir ons van onskatbare waarde. […]

Continue reading

1. VOORAF: Wanneer ons na die Boek Openbaring kyk moet ons besef dat daar verskeie standpunte en vertrekpunte bestaan t.o.v. hierdie boek. Teoloë kyk met verskillende brille daarna en daarom is daar verskillende standpunte en uitgagngspunte, waarvan die belangrikste twee, dié van die Pre-Millennialiste en dié van die A-Millenneliste is. Ek wil net dadelik sê […]

Continue reading