Die Bybelse Hantering van Beproewing

1. INLEIDING: Ek wil vanoggend oor ’n onderwerp met julle deel wat ek voel noodsaaklik is om van kennis te neem, omdat ek persoonlik dink dat dit ’n reuse blokkasie in bykans alle gelowiges se lewe is. Daar is nie een van ons wat vanoggend hier sit wie nie op een of ander stadium van […]

Continue reading

1. INLEIDING: Die Christelike Kerk het nou onlangs Pinksterdag gevier en ek het dit goed gedink om vandag met ’n nuwe reeks uit Handelinge te begin – ’n boek wat ons as ’n kosbare kleinnood moet beskou, omdat dit vir ons die bloudruk vir “Kerkwees” verskaf en daarom is Handelinge vir ons van onskatbare waarde. […]

Continue reading