1. INLEIDING: In die vorige hoofstukke van Sagaria is daar getuig van die grootse werk wat God in die midde van Sy volk gedoen het en ons het verlede Sondag gesê dat ons nou verder aan sal sien dat die volk se behoefte aan fisiese bevryding nie alleen bevredig is nie, maar dat hulle insgelyks, […]

Continue reading

1. INLEIDING: Ons gaan vanoggend kyk na Sagaria 13 en hierdie kort hoofstuk is baie nou verwant aan hoofstuk 12, beide chronologies en teologies. Op teologiese vlak, hanteer hoofstuk 13 die reiniging van die sonde wat in hoofstuk 12 bely is. Hierdie twee hoofstukke word ook verbind deur dieselfde uitdrukking, nl. “daardie dag” kort-kort te […]

Continue reading

1. INLEIDING: Ons kom vandag by die laaste hoofstuk van die Porfeet Sagaria. Hierdie hoofstuk van Sagaria is waarskynlik een van die hoofstukke in die Bybel (naas Openbaring natuurlik) waaroor daar bitter min ooreenstemming bestaan. Sommige verklaarders sien die vervulling van hierdie profesie reeds in die tyd van die Makabeërs (Hiper-Pretersite bv.) – die Makabeërs […]

Continue reading