Die Boek Rut – 08 (“Boas die Losser”) 1. SKRIFLESING: Rut 4:1-22 ~ “Ondertussen het Boas na die stadspoort toe gegaan en daar gaan sit. Juis toe kom die losser van wie Boas gepraat het, daar verby. Boas roep toe: ‘Kom sit hier, my vriend. Nadat hy kom sit het, het Boas 3ook tien leiers van […]

Continue reading

Die Boek Rut – 07 (“Boas, Man van God”) 1. SKRIFLESING: Rut 3:1-18 ~ “Rut se skoonma Naomi het vir haar gesê: “My dogter, dit is my verantwoordelikheid om vir jou ’n heenkome te soek sodat dit met jou goed kan gaan. 2Kyk, Boas saam met wie se werksters jy gewerk het, is mos familie […]

Continue reading

Die Boek Rut – 03 (“Dood lei tot Lewe”) 1. SKRIFLESING: Rut 1:19-22 ~“Hulle twee is toe saam na Betlehem toe. Met hulle aankoms in Betlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê: “Maar dis mos Naomi!” 20Hierop het Naomi vir hulle gesê: “Moet my asseblief nie meer Naomi noem […]

Continue reading

Die Boek Rut – 02 (“U God is my God”) 1. SKRIFLESING: Rut 1:1-19 ~“In die tyd van die leiers was daar op ’n keer hongersnood in die land, en ’n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Betlehem in Juda weggetrek om ’n heenkome te soek in die gebied van Moab. 2Die […]

Continue reading