Die Sendbrief aan die Romeine – 10 (“Die seën van Regverdigmaking deur geloof alleen”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het die afgelope maand of wat deur Romeine begin werk en dit was nie altyd maklik om alles te absorbeer nie. Die eerste drie hoofstukke het ’n baie duistere prentjie […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 09 (“God se Toegerekende Geregtigheid en Regverdigmaking – 02”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus beweer dat die evangelie wat hy verkondig maar net ’n vervulling is van antieke beloftes en profesieë (Rom.12:1). In Rom.4 toon hy aan dat daar ’n baie belangrike korrelasie […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 08 (“God se Geregtigheid en Regverdigmaking – 01”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus het in verlede week se Skriflesing, ’n donker prentjie van die mens se boosheid en verlore toestand geskets (Jood en heiden). ’n Hopelose toestand waar hy geskei van God voort […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 07 (“God se Oordeel en die Wet”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) [Boodskap deur Kobus van der Walt (Drie Riviere Baptiste Kerk), 15 Januarie 2017] 1. INLEIDING: Wanneer sommige gelowiges na God se oordeel en verlossing kyk, dan wil hulle onderskeid tref en ander reëls […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 06 (“Selfs die Jode…”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het gesien dat Paulus die “Totale-“ of “Volkome Verdorwenheid” van die mensdom in hoofstuk een bespreek het. Hy het ook gesê dat alle mense ten diepste weet dat God uiteindelik die boosheid gaan oordeel. […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 04 (“Daarom Gee God Hulle Oor”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Wat is die Blye Boodskap, of die Goeie Nuus? Ons kan baie antwoorde verskaf op hierdie vraag, maar ek wil net kortliks sê dat die uitdrukking “die Goeie Nuus”, 93 keer voorkom in […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 03 (“Uitgesluit van God se Ewige Seën”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het verlede week gesien dat die Evangelie rondom Jesus Christus sentreer en dat die sleutelwoord in die Romeine-brief, die woord “geregtigheid” is. Dit gaan dus primêr daaroor om in die regte […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 02 (Paulus se Inleiding tot sy Brief – 02) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. SKRIFLESING: Rom.1:8-17 ~ “Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. 9God, wat ek met hart en […]

Continue reading