Psalm 133 (“Die Kerk en Eenheid”) 1. INLEIDING: Almal van ons, sonder uitsondering, kan getuig dat die wêreld ’n gebroke plek is. Alles hiervan is natuurlik a.g.v. die sondeval. Die mens leef nou in afsondering van God, maar ook van mekaar. Sedert die Tweede Wêreldoorlog was daar al meer as 150 oorloë op aarde. Ons ervaar […]

Continue reading

Psalm 99 – Thé Supreme Sovereign (part 2)

Psalm 99 – Thé Supreme Sovereign – part2 Review: Last week we started to look at Psalm 99 and we studied verse 1-5 and noted the following as our outline: 1. The Declaration of God’s sovereignty (v1-3) Remember that the “sovereignty of God” is a term that expresses the supreme ruler ship of God over […]

Continue reading

The Supreme Sovereign – Psalm 99 (part1)

The Supreme Sovereign – Psalm 99 (part1) Introduction: In our modern life, Christians speak very loosely on the sovereignty of God. We have a basic and common view on God’s sovereignty. But do we actually understand and grasp this deep and profound truth that God is thé supreme Sovereign, that He has absolute sovereignty? “Sovereignty […]

Continue reading