The Disciples’ Prayer – 03 (The 4th, 5th and 6th Petitions) 1. INTRODUCTION: Last week we looked at the first three petitions of the “Lord’s Prayer,” namely “…hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt.6:9b10). Although the first three petitions of this “model prayer” of Jesus have […]

Continue reading

Van Paasfees tot Nagmaal

Van Paasfees tot Nagmaal 1.  SKRIFLESING: Matt.26:17-30 ~ “Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die dissipels na Jesus toe en vra: “Waar wil U hê moet ons gaan regmaak vir U om die paasmaaltyd te eet?” 18 Jesus het geantwoord: “Gaan in die stad na so en so toe […]

Continue reading