Die Amp van Diaken ~ 01

Die Amp van DIaken ~ 01 1. INLEIDING: As ons praat oor kerkleierskap, is Hand.6 waarskynlik die mees betekenisvolle gedeelte in die Skrif. Hier word verskeie dinge aangespreek, o.a. die hantering van konflik, probleemoplossing, karakter eienskappe van leiers in die kerk, finansies, gebed, evangelisasie, liefde, nederigheid en gemeenskapsake. Dan spreek dit natuurlik ook die hele […]

Continue reading

1. SKRIFLESING:                                                                                                                                                                                                                                                                    Hand.2:14-36 ~ “Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê: 15Hierdie mense is nie dronk soos julle […]

Continue reading

1. INLEIDING: Die Kerk van die Here Jesus Christus het ’n baie besliste beginpunt gehad en dit het begin op ’n dag wat ’n groot en uiteenlopende groep mense bymekaar was om te bid – daar was vissermanne, plaasboere, winkeliers, armes en rykes. Daar het eienaardige dinge op hierdie dag gebeur – dinge wat nooit […]

Continue reading

1. INLEIDING: Die Christelike Kerk het nou onlangs Pinksterdag gevier en ek het dit goed gedink om vandag met ’n nuwe reeks uit Handelinge te begin – ’n boek wat ons as ’n kosbare kleinnood moet beskou, omdat dit vir ons die bloudruk vir “Kerkwees” verskaf en daarom is Handelinge vir ons van onskatbare waarde. […]

Continue reading