Die Sendbrief aan die Romeine – 03 (“Uitgesluit van God se Ewige Seën”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Ons het verlede week gesien dat die Evangelie rondom Jesus Christus sentreer en dat die sleutelwoord in die Romeine-brief, die woord “geregtigheid” is. Dit gaan dus primêr daaroor om in die regte […]

Continue reading

The Epistle to the Romans – 03 (“Excluded from God’s Eternal Blessing”) (Part 1 – “Justification by Faith Alone” (Chapters 1-8) 1. INTRODUCTION: Last week we saw that the Gospel of God, centres in the Lord Jesus Christ and the keyword in the Gospel is “righteousness.” It is therefore all about getting onto the right relationship […]

Continue reading

“Vrede Op Aarde”

1. INLEIDING: Die wêreld vier binnekort Kersfees – ek vier nié Kersfees nie! Ek vier Christusfees! Hierdie dag het tog immers niks – hoegenaamd niks te doen met kerse nie. Hierdie dag (en die wêreld weet dit nie en besef dit nie) gaan daaroor dat ons die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God […]

Continue reading

Die Evangelie in Een Vers

1. INLEIDING: ’n Teksvers waarmee ek as kind groot geword het en baie gereeld gehoor het en ook ’n teksvers wat julle gereeld hier in ons gemeente hoor, is dié van 2 Kor.13:13, nl.: Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met […]

Continue reading