The Disciples’ Prayer – 03 (The 4th, 5th and 6th Petitions) 1. INTRODUCTION: Last week we looked at the first three petitions of the “Lord’s Prayer,” namely “…hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt.6:9b10). Although the first three petitions of this “model prayer” of Jesus have […]

Continue reading

Bloed en Versoening – Levitikus – 02 [Wette t.o.v. Offerandes – Persoonlike Voorskrifte (Spysoffers)] 1. INLEIDING: Verlede week het ons gesien dat die brandoffers gebring was om die aanbidder se toewyding aan die Here God te betoon, maar die les van die brandoffer beklemtoon net die helfte van die gedagte, of idee, of konsep van […]

Continue reading

Geduld en God se Doel met ons Lewe

Geduld en God se Doel met ons Lewe 1. INLEIDING: Baie geIowiges bid volhardend, getrou en in vaste geloof dat van hul kinders tot bekering sal kom en ons weet ook dat baie van hulle nooit dle vrug van daardie gebede ervaar nie omdat van hierdie kinders eers ná die ouers se dood tot bekering […]

Continue reading