The Disciples’ Prayer – 03 (The 4th, 5th and 6th Petitions) 1. INTRODUCTION: Last week we looked at the first three petitions of the “Lord’s Prayer,” namely “…hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven” (Matt.6:9b10). Although the first three petitions of this “model prayer” of Jesus have […]

Continue reading

Bloed en Versoening – Levitikus – 02 [Wette t.o.v. Offerandes – Persoonlike Voorskrifte (Spysoffers)] 1. INLEIDING: Verlede week het ons gesien dat die brandoffers gebring was om die aanbidder se toewyding aan die Here God te betoon, maar die les van die brandoffer beklemtoon net die helfte van die gedagte, of idee, of konsep van […]

Continue reading

“Politieke Onrus, Vrees en die Gelowige” (N.a.v. “Look at the Book” deur John Piper) 1. INLEIDING: Ons ervaar die afgelope tyd geweldadige geweld en oproer in ons omgewing, soveel so dat besighede verlede week moes sluit en ontruim word en selfs privaat huise (https://www.youtube.com/watch?v=IoQr43gnC2k). Ons sien al meer en meer die verval en misdaad rondom […]

Continue reading