Bloed en Versoening – Levitikus – 02 [Wette t.o.v. Offerandes – Persoonlike Voorskrifte (Spysoffers)] 1. INLEIDING: Verlede week het ons gesien dat die brandoffers gebring was om die aanbidder se toewyding aan die Here God te betoon, maar die les van die brandoffer beklemtoon net die helfte van die gedagte, of idee, of konsep van […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 02 (Paulus se Inleiding tot sy Brief – 02) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. SKRIFLESING: Rom.1:8-17 ~ “Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. 9God, wat ek met hart en […]

Continue reading