Geestelike Standvastigheid

Geestelike Standvastigheid 1. SKRIFLESING: Fil.4:1-9 ~ “Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. 2Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. 3Ja, ek vra jou […]

Continue reading