Die Bybelse Feesdae van Israel – 03 (Die 2de Feesseisoen – Die Pinksterfees) 1. INLEIDING: Ons het verlede week na die eerste hooffees van die Israeliete gekyk, nl. die Pasga of Paasfees. Ek het ook gesê dat daar nog twee ander hoof feeste was, nl. die Pinksterfees, asook die Grootversoendag, met sub-feeste. Die Paasfees (Pasga […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 08 (“God se Geregtigheid en Regverdigmaking – 01”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) 1. INLEIDING: Paulus het in verlede week se Skriflesing, ’n donker prentjie van die mens se boosheid en verlore toestand geskets (Jood en heiden). ’n Hopelose toestand waar hy geskei van God voort […]

Continue reading

Die Sendbrief aan die Romeine – 07 (“God se Oordeel en die Wet”) Deel 1 – “Regverdigmaking deur Geloof Alleen” (Hoofstukke 1-8) [Boodskap deur Kobus van der Walt (Drie Riviere Baptiste Kerk), 15 Januarie 2017] 1. INLEIDING: Wanneer sommige gelowiges na God se oordeel en verlossing kyk, dan wil hulle onderskeid tref en ander reëls […]

Continue reading