Psalm 133 (“Die Kerk en Eenheid”)

Psalm 133 (“Die Kerk en Eenheid”) 1. INLEIDING: Almal van ons, sonder uitsondering, kan getuig dat die wêreld ’n gebroke plek is. Alles hiervan is natuurlik a.g.v. die sondeval. Die mens leef nou in afsondering van God, maar ook van mekaar. Sedert die Tweede Wêreldoorlog was daar al meer as 150 oorloë op aarde. Ons ervaar […]

Continue reading

Geestelike Standvastigheid

Geestelike Standvastigheid 1. SKRIFLESING: Fil.4:1-9 ~ “Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. 2Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. 3Ja, ek vra jou […]

Continue reading