Die Amp van Diaken ~ 01

Die Amp van DIaken ~ 01 1. INLEIDING: As ons praat oor kerkleierskap, is Hand.6 waarskynlik die mees betekenisvolle gedeelte in die Skrif. Hier word verskeie dinge aangespreek, o.a. die hantering van konflik, probleemoplossing, karakter eienskappe van leiers in die kerk, finansies, gebed, evangelisasie, liefde, nederigheid en gemeenskapsake. Dan spreek dit natuurlik ook die hele […]

Continue reading