Die Boek Ester – 10 (“Onthou!”)

1. SKRIFLESING: Ester 9:1-10:3 ~ “Die dertiende van die twaalfde maand, die maand Adar, het aangebreek. Dit was die dag waarop die besluit en proklamasie van die koning moes uitgevoer word, die dag waarop die vyande van die Jode gehoop het om hulle te oorweldig. Die omgekeerde het egter gebeur: die Jode het hulle vyande […]

Continue reading

DIE BOEK ESTER ~ 08 (God se Stiltes)

1. SKRIFLESING: Ester 7:1-8:8 ~ “Die koning en Haman het by koningin Ester gekom om saam met haar te eet. 2Terwyl hulle by hierdie tweede geleentheid besig was om wyn te drink, vra die koning weer vir Ester: “Wat is dit wat jy wil vra? Dit sal vir jou gegee word. Wat is jou versoek? […]

Continue reading

1.   INLEIDING: U sal onthou dat die swaard van uitwissing nogsteeds oor die Jode in Klein-Asië gehang het. Alles het vir die Jode duister gelyk, want die beskerming wat hulle geniet het, het oënskynlik oornag deur wetgewing verander en verdwyn – wetgewing wat Haman uitgevaardig het. Daar was niemand wat vir hulle by die koning […]

Continue reading

1. INLEIDING: Met die vorige twee boodskappe uit Ester het ons gesien dat koning Ahasveros twee feeste gehou het, waarvan die eerste een vir 6 maande aangehou het en tydens hierdie fees het hy opdrag gegee dat koningin Vasti na hom gebring moes word, omdat hy haar voor die half besope mans wou uitstal. Koningin […]

Continue reading

1.  INLEIDING: Ons het verlede week gesien hoe dat koning Ahasveros ’n banket aangebied het vir al die hooggeplaastes in sy koninkryk en hoe hy gespog het met sy koningskap, sy koninkryk, asook sy rykdom. Hierdie fees het 180 dae lank geduur, waartydens die beste koninklike wyn voortdurend beskikbaar was. Na hierdie fees het hy […]

Continue reading