Psalm 31 (“Vertroue in Tye van Beproewing”) 1. SKRIFLESING: Psalm 31:1-25 ~ “1Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. 2By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie! Bevry my, want U is getrou. 3Luister na my, red my tog gou. Wees vir my ‘n rots om na toe te vlug, ‘n […]

Continue reading

Die Boek Rut – 03 (“Dood lei tot Lewe”) 1. SKRIFLESING: Rut 1:19-22 ~“Hulle twee is toe saam na Betlehem toe. Met hulle aankoms in Betlehem was daar groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê: “Maar dis mos Naomi!” 20Hierop het Naomi vir hulle gesê: “Moet my asseblief nie meer Naomi noem […]

Continue reading