“Vrede Op Aarde”

1. INLEIDING: Die wêreld vier binnekort Kersfees – ek vier nié Kersfees nie! Ek vier Christusfees! Hierdie dag het tog immers niks – hoegenaamd niks te doen met kerse nie. Hierdie dag (en die wêreld weet dit nie en besef dit nie) gaan daaroor dat ons die geboorte van Jesus Christus, die Seun van God […]

Continue reading

Die Evangelie in Een Vers

1. INLEIDING: ’n Teksvers waarmee ek as kind groot geword het en baie gereeld gehoor het en ook ’n teksvers wat julle gereeld hier in ons gemeente hoor, is dié van 2 Kor.13:13, nl.: Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met […]

Continue reading