Drie Riviere Baptiste Kerk is ‘n Gereformeerde Baptistegemeente wat die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis  as Belydenisskrif aanvaar het. Ons is ook deel van SOLA 5, ‘n Assosiasie van Godgesentreerde Evangeliese Gelowiges in Suider Afrika.